20050329

Ny vallag tack

I den svenska vallagen (1997:157) kan man läsa följande:

10 § Ordinarie val till riksdagen och ordinarie val till landstings- och kommunfullmäktige skall hållas samma dag. Valdag skall vara den tredje söndagen i september.
Ordinarie val till riksdagen och ordinarie val till landstings- och kommunfullmäktige hålls vart fjärde år. Detta regleras i 3 kap. 3 § regeringsformen och 5 kap. 5 § kommunallagen.

Det innebär att det är val 17 september 2006. 17 september 2006! Det är nästan 18 månader dit och valkampanjen har i princip varit igång sen i höstas. Som det känns nu kommer inte jag att rösta då, jag kommer nämligen ha dött av tristess innan dess. En valkampanj skall vara kort och koncis. Nu kommer det bli långbänk om samma jävla frågor med samma jävla argument i 18 månader till. Man kan ha invändningar mot att det är regeringen som bestämmer när det är val, men de danska och brittiska systemen är helt klart att föredra. En månads kampanj borde vara tillräckligt för de flesta (utom möjligen KDs partiledare, vad det nu är han heter).