20050331

Recension och recension

Litteratur i olika former kommer sällan till i ett vakum. De är (väldigt förenklat uttryckt) ett resultat av skaparens personlighet, erfarenhet och i allra högsta grad av den tid och omgivning vederbörande lever i. En del recensenter tar i allra högsta grad detta faktum i beaktande när de recenserar och andra inte. Resultatet blir två helt olika recensioner. Tämligen fascinerande må jag säga.

Lite om den situation som den recenserade boken tillkommit i hittar ni här.