20050404

Det här stinker

Svensk polis får inte brottsprovocera, men utav någon outgrundlig anledning så tycks Antipiratbyrån tro att de får. Kommer det svenska rättväsendet att agera eller stå bredvid och titta på?