20050429

Salman Rushdie om religiösa dumheter

Jag är ingen stor beundrare av Salman Rushdies romaner. Lite för likt tantsnusk i min mening, men hans essäer är däremot nästan alltid läsvärda. I Överskrid denna gräns från 2002 samlar han ett antal sådana läsvärda essäer.

Jga kan inte låta bli att dela med mig av några citat från den korta texten September 1999: Darwin i Kansas. Apropå att staten Kansas tagit bort Darwins utvecklingslära som obligatorisk läsning i skolplanen skriver Rushdie: "Om Darwin hade möjlighet att besöka Kansas 1999 skulle han hitta levande bevis för att det naturliga urvalet inte alltid fungerar, att de dummaste och sämst lämpade ibland överlever och att människosläktet därmed har förmågan att utvecklas bakåt..."

För oss som följt Antidiskrimineringsbyråns kamp mot nazistiska glassar är detta ingen överraskning, men kul ändå.

Nu är det naturligtvis inte enbart i Kansas (eller på Antidiskrimineringsbyråns kontor) som dumheten flödar. Rushdie fortsätter: "Vi andra borde inte heller vara så självbelåtna. Kriget mot det religiösa bakåtsträveriet, ett krig som många trodde var vunnit för längesen, börjar blossa upp med allt större kraft igen. Mysticistiskt mummel är åter på modet. Dumhetens dragningskraft växer sig allt starkare. De unga talar om det andliga livet som det vore en modeaccessoar. En ny oförnuftets tidsålder kanske är i sin inledning. Överstepräster och skoningslösa inkvisitorer kacklar i skuggorna."

En bra påminnelse om att det inte enbart är i de religiösa fanatikernas starkaste fästen såsom delar av USA, Vatikanen eller Mellersta Östern som bakåtsträvarna blir fler och fler.